Elementaire Gehoorzaamheid 1

Afgekort EG1

Bij deze trainingen is het fijn om steeds een stapje verder te kunnen gaan. Vaak zijn de honden rond de puberteit periode en juist dan is het fijn om samen te werken aan gehoorzaamheid.
KIjk bij de tab examens wat we allemaal leren.

Elementaire Gehoorzaamheid 2

Afgekort EG2.

Ook hier gaan de commando's een stapje verder. Het is de bedoeling dat de oefeningen allemaal steeds netter en beter opgevolgd worden.
KIjk bij de tab examens wat we allemaal leren.

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid 1

Afgekort VEG1

Bij de voortgezette trainingen wordt er steeds meer zonder lijn getraind zodat de stem van de baas als correctie werkt.

Gedurende alle trainingen wordt er gelet op/gewerkt aan de verhouding baas/hond en hond/hond.
KIjk bij de tab examens wat we allemaal leren.

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid 2

Afgekort VEG2

Tijdens alle trainingen staat voorop dat zowel hond als baas het naar hun zin hebben. De basis bestaat uit positieve beloningen waarbij straf achterwege blijft.
KIjk bij de tab examens wat we allemaal leren.