Elementaire Gehoorzaamheid 1

Afgekort EG1

Bij deze trainingen is het fijn om steeds een stapje verder te kunnen gaan. Vaak zijn de honden rond de puberteit periode en juist dan is het fijn om samen te werken aan gehoorzaamheid.

Elementaire Gehoorzaamheid 2

Afgekort EG2.

Ook hier gaan de commando's een stapje verder. Het is de bedoeling dat de oefeningen allemaal steeds netter en beter opgevolgd worden.

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid 1

Afgekort VEG1

Bij de voortgezette trainingen wordt er steeds meer zonder lijn getraind zodat de stem van de baas als correctie werkt.

Gedurende alle trainingen wordt er gelet op/gewerkt aan de verhouding baas/hond en hond/hond. 

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid 2

Afgekort VEG2

Tijdens alle trainingen staat voorop dat zowel hond als baas het naar hun zin hebben. De basis bestaat uit positieve beloningen waarbij straf achterwege blijft.

VEG3 en na de gehoorzaamheid


Na het behalen van het VEG2 certificaat kan in principe meegedaan worden aan de landelijke GG examens onder auspicieën van Cynophilia.

Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de kynologen club of rasvereniging.

Er is ook een vervolg op de VEG2, een nieuwe cursus die alleen gevolgd kan worden na het behalen van het VEG2 ceritifcaat. In deze cursus wordt de nadruk gelegd op het uitvoeren van oefeningen op afstand. Denk hierbij aan vooruit sturen Links, en naar Rechts, of het apporteren van een blok via de hoogte sprong.

Bij deze cursus is geen sprake van een examen na 10 lessen omdat de ene hond er langer over zal doen om deze oefeningen te leren beheersen dan de andere hond. De trainer geeft in een persoonlijk gesprek aan wanneer hond en baas klaar zijn om examen te doen.