VEG3

Vervolg elemantaire gehoorzaamheid 3 (VEG3)              

Nieuwe cursus, die alleen gevolgd kan worden na het behalen van het certificaat VEG2. In de nieuwe cursus wordt de nadruk gelegd op het uitvoeren van oefeningen op afstand. Denk hierbij aan vooruit sturen naar Links en naar Rechts, of het apporteren van een blok via de hoogtesprong. Bij deze cursus is geen sprake van een examen na 10 lessen omdat de ene hond er langer over zal doen om deze oefeningen te leren beheersen dan andere honden. De trainer geeft in persoonlijk gesprek aan wanneer hond en baas klaar zijn om examen te doen.

Examen VEG 3

Onderdelen     Punten          Minimaal          Maximaal  

Voorwaarts sturen 50            
Go                                                        3                            5
Halt                                                      3                            5
Verder voorwaarts                            3                            5
Terug met tussenstop                      3                            5
Vak links / rechts                               6                          10
Af in vak                                              6                          10
Voorkomen met handgebaar         6                          10

Volgen 30            
Switchen links/rechts                    3                           5      
Af                                                      3                           5
Om                                                   3                           5
Achterwaarts indraaien                3                           5
Baas loopt los parcours       
Hond blijft op plaats                     3                           5   
Aansluiten bij baas                       3                            5

Apporteren 30            
Apport links/rechts                            6                         10
Apport vasthouden/terugbrengen  6                         10
Apport aanbieden                              6                        10

Apport met hoogtesprong 30            
Hoogtesprong vooruit                 3                          5
Apport                                            3                          5
Hoogtesprong terug                    3                          5
Voorkomen                                   3                          5
Aanbieden apport                       6                        10

Sorteren 20
Zoeken / sorteren                       6                        10
Apport / terugbrengen              6                        10

Totaal aantal punten 160       96                      160


Totaal te behalen aantal punten: 160                 Geslaagd bij: bij 96 punten